لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

shaghaiegh

عکس


 - نمایی زیبا از درون خانه

نمایی زیبا از درون خانه

 - عکس روغن زیتون

عکس روغن زیتون

 - عکس افقی از طبیعت کوه و برکه برای طراحی

عکس افقی از طبیعت کوه و برکه برای طراحی

 - عکس پرتقال برای طراحی

عکس پرتقال برای طراحی

 - کفش مجلسی دخترانه پاشنه بلند

کفش مجلسی دخترانه پاشنه بلند

 - سه نوع اصلی شبکه ها عبارتند از: 1) یک شبکه محلی، عموماً به یک منطقه جغرافیایی کوچک مثل آزمایشگاه ...

سه نوع اصلی شبکه ها عبارتند از: 1) یک شبکه محلی، عموماً به یک منطقه جغرافیایی کوچک مثل آزمایشگاه مدرسه و یا یک ساختمان محدود می شود. فاصله کامپیوترهای یک LAN بیشتر از 1500 متر نیست. در پیکربندی LAN،یک کامپیوتر به عنوان فایل سرور(Server) اختصاص داده می ...

 - عکس دنیای مجازی

عکس دنیای مجازی

 - عکس دختر بچه خوشحال و چتر رنگی

عکس دختر بچه خوشحال و چتر رنگی

 - عکس لیوان آب گوجه و گوجه فرنگی تازه

عکس لیوان آب گوجه و گوجه فرنگی تازه

 - عینک آفتابی جدید زنانه

عینک آفتابی جدید زنانه

 - عکس زیبا

عکس زیبا

 - عکس و منظره دیدنی از فصل زمستان

عکس و منظره دیدنی از فصل زمستان

ثبت نام

بالای صفحه