لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

maei_alef

عکس

#غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ👌 وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره..😔 حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..✌یهـ دُخترعـ اِضآفیـ بیـنِ این هَمهـ آدم :)


maeiآلبوم شخصی من

1 عکس
ثبت نام

بالای صفحه