لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

khaleq

عکس

اسم : خالق تخلص : غزنوی تخلص قبلی : مهران اهلیت : پشی دهکده سکوت جنسیت : مرد وظیفه : نظامی پوش هدف زنده گی : نامعلوم فریاد : سکوت ارزو :مرگ کوله با :غم حس : غریبی و تنهائی عیب : گوشه گیر دوست همیشگی : تفنگچه دستی


تصاویر زیبا

3 تصاویر

آلبوم شخصی من

5 تصاویر
ثبت نام

بالای صفحه