لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

farogh6037

من پسری هستم با احساس شیشه ای خیانت کردی می شکنم مهم نیست تحمل می کنم ؟ولی بد می برم هواست جم کن؟؟؟؟؟؟؟؟؟


آلبوم شخصی من

5 تصاویر
ثبت نام

بالای صفحه