لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

تصاویر از 3ali3.com

 - عکس نوشته عاشقانه گل من

عکس نوشته عاشقانه گل من

 - عکس نوشته

عکس نوشته

 - نوشته آموزنده

نوشته آموزنده

 - لیلی ومجنون

لیلی ومجنون

 - عاشق بودن

عاشق بودن

 - جملات احساسی

جملات احساسی

 - نوشته احساسی

نوشته احساسی

 - لیلی ومجنون

لیلی ومجنون

 - عکش نوشته

عکش نوشته

 - نوشته عاشقانه غمگین

نوشته عاشقانه غمگین

 - عکس نوشنه غمگین

عکس نوشنه غمگین

 - نوشته عاشقانه غمگین

نوشته عاشقانه غمگین

 - میل سخن نیست دلتنگم وبا هیچکسم

میل سخن نیست دلتنگم وبا هیچکسم

 - خوشا آن دل که دلدارش تو باشی

خوشا آن دل که دلدارش تو باشی

 - زلف بر باد نده تا ندهی بر بادم

زلف بر باد نده تا ندهی بر بادم

 - جملات عاشقانه

جملات عاشقانه

 - جملات عاشقانه

جملات عاشقانه

 - جملات عاشقانه

جملات عاشقانه

 - جملات عاشقانه

جملات عاشقانه

 - جملات عاشقانه

جملات عاشقانه

ثبت نام

بالای صفحه