لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

تصاویر از 3ali3.com

عکس نوشته عاشقانه گل من

عکس نوشته عاشقانه گل من

عکس نوشته

عکس نوشته

نوشته آموزنده

نوشته آموزنده

لیلی ومجنون

لیلی ومجنون

عاشق بودن

عاشق بودن

جملات احساسی

جملات احساسی

نوشته احساسی

نوشته احساسی

لیلی ومجنون

لیلی ومجنون

عکش نوشته

عکش نوشته

نوشته عاشقانه غمگین

نوشته عاشقانه غمگین

عکس نوشنه غمگین

عکس نوشنه غمگین

نوشته عاشقانه غمگین

نوشته عاشقانه غمگین

میل سخن نیست دلتنگم وبا هیچکسم

میل سخن نیست دلتنگم وبا هیچکسم

خوشا آن دل که دلدارش تو باشی

خوشا آن دل که دلدارش تو باشی

زلف بر باد نده تا ندهی بر بادم

زلف بر باد نده تا ندهی بر بادم

جملات عاشقانه

جملات عاشقانه

جملات عاشقانه

جملات عاشقانه

جملات عاشقانه

جملات عاشقانه

جملات عاشقانه

جملات عاشقانه

جملات عاشقانه

جملات عاشقانه

ثبت نام

بالای صفحه