لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

گل رز ، تنگ طهگل رز ، تنگ طه - ﮔُﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﯼ ﻣﺮﺍ، ﺍﯼ ﺧﻮﺵ ﺗﺮ ﺍﺯ ﮔُﻞ ﺭﻭﯼ ﺗﻮ ﮔُﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻟﻄﺎﻓﺖ، ﭼﻮﻥ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺧﻮﯼ ﺗﻮ ﺟﺰ ﺩﻟﯽ ﺭﻧﺠﻮﺭ ﻭ ﻏﯿﺮ ...

ﮔُﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﯼ ﻣﺮﺍ، ﺍﯼ ﺧﻮﺵ ﺗﺮ ﺍﺯ ﮔُﻞ ﺭﻭﯼ ﺗﻮ ﮔُﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻟﻄﺎﻓﺖ، ﭼﻮﻥ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺧﻮﯼ ﺗﻮ ﺟﺰ ﺩﻟﯽ ﺭﻧﺠﻮﺭ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎﻧﯽ ﺩﺭﺩﻣﻨﺪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮔُﻞ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺳﻮﯼ ﺗﻮ؟

گل رز ، تنگ طه - وقتی حصار غربت من تنگ می‌شود هر لحظه بین عقل و دلم جنگ می‌شود ازبس فرار کرده‌ام از خویشِ خویشتن  ...

وقتی حصار غربت من تنگ می‌شود هر لحظه بین عقل و دلم جنگ می‌شود ازبس فرار کرده‌ام از خویشِ خویشتن گاهی دلم برای خودم تنگ می‌شود …

گل رز ، تنگ طه - بِبین فک نکنی دلم برات تنگ شده ها اما اگه تو دلت تنگ شد! بغلم هنوز امنه برگرد(:

بِبین فک نکنی دلم برات تنگ شده ها اما اگه تو دلت تنگ شد! بغلم هنوز امنه برگرد(:

گل رز ، تنگ طه - خوشحالی بعد از گلِ #ایسکوی دوست داشتنی😍❤ ️

خوشحالی بعد از گلِ #ایسکوی دوست داشتنی😍❤ ️

گل رز ، تنگ طه - ورود عجیب دزد برهنه ازسوراخ تهویه مرد جوان برای دزدی باید وارد اتاق اصلی می شد و تنها راه ورود س ...

ورود عجیب دزد برهنه ازسوراخ تهویه مرد جوان برای دزدی باید وارد اتاق اصلی می شد و تنها راه ورود سوراخی تنگ بود که به عنوان تهویه مورد استفاده قرار می گرفت ، سارق راه حلی عجیب برای http://funnos.com/%d8%af%d8…

گل رز ، تنگ طه - تو میتونی بهم بگی بذارش کنار اما نمیتونی بگی دوستش نداشته باش! حتی نمیتونی بپرسی با وجود همه بدی ...

تو میتونی بهم بگی بذارش کنار اما نمیتونی بگی دوستش نداشته باش! حتی نمیتونی بپرسی با وجود همه بدیایی که کرد چرا باز دوستش دارم…؟! میدونی این دوتا هیچ ربطی بهم ندارن! شبیه دلی که شکسته اس … اما تنگ! شبیه خاطره ای که تلخه … اما عزیز ! ش ...

گل رز ، تنگ طه - ┅✶❤✶┅ •❥● ●❥• یک نفر اینجا دلش تنگ است ، باور می کنی؟ یک گذر بر قلب او ، یکبار دیگر می کن ...

┅✶❤✶┅ •❥● ●❥• یک نفر اینجا دلش تنگ است ، باور می کنی؟ یک گذر بر قلب او ، یکبار دیگر می کنی؟ یک نفر دارد ، هوای پر کشیدن ، در دلت یک سفر ، شهباز من ، با این کبوتر می کنی؟ ┅✶❤✶┅ •❥● ●❥• ماه من ،

گل رز ، تنگ طه - دلمم واست خیلی تنگ شده برگرد پیشمممم دوست دارمممممم

دلمم واست خیلی تنگ شده برگرد پیشمممم دوست دارمممممم

گل رز ، تنگ طه - دلم برایت تنگ شده و هیچکس حضورِ موذیانه ی بغضی پنهان را در نگاهم نمی بیند ضربه ای به شانه ام می  ...

دلم برایت تنگ شده و هیچکس حضورِ موذیانه ی بغضی پنهان را در نگاهم نمی بیند ضربه ای به شانه ام می زنند و من در اعماقِ سرخگونِ قلبم میدانم از سکوتِ من چه خرسندند درست مثلِ اینکه از پرنده ای در قفس سوال کنی چه اتفاقی افتاده؟ بعد بنشینی …

گل رز ، تنگ طه - خدایا خیلی دلم برایش تنگ شده کمکم کن به او هم کمک کن

خدایا خیلی دلم برایش تنگ شده کمکم کن به او هم کمک کن

گل رز ، تنگ طه - من نمیخوام کسی دلش برام تنگ ش :)

من نمیخوام کسی دلش برام تنگ ش :)

گل رز ، تنگ طه - اصن خیلییی دلم تنگ شده

اصن خیلییی دلم تنگ شده

گل رز ، تنگ طه - #یاامام‌رئــــوف دلے دارم ڪہ تنگ #مشهد توسٺ بہ سر شوق حریم و گنبـد توسٺ گدایے خستہ در #باب‌الجــ ...

#یاامام‌رئــــوف دلے دارم ڪہ تنگ #مشهد توسٺ بہ سر شوق حریم و گنبـد توسٺ گدایے خستہ در #باب‌الجـــوادٺ امید او بہ فــــضل مرقــد توسٺ #دخیلڪ‌یاسلطان

گل رز ، تنگ طه - دلم برای خودم تنگ می شود گاهی دل زمانه هم از سنگ می شود گاهی به یاد آن همه شور و نشاط و یکرنگی ن ...

دلم برای خودم تنگ می شود گاهی دل زمانه هم از سنگ می شود گاهی به یاد آن همه شور و نشاط و یکرنگی نقاب چهره چه بی رنگ می شود گاهی مسیر خاطره ها را دوباره می پویم وجود فاصله فرسنگ می شود گاهی صدای پاک و لطیف ترنم …

گل رز ، تنگ طه - وباز هم باز گشت مهن-_- بگید دلتون واسم تنگ شده بود

وباز هم باز گشت مهن-_- بگید دلتون واسم تنگ شده بود

گل رز ، تنگ طه - خود را به خدا بسپار وقتی که دلت تنگ است وقتی که صداقت ها ، آلوده به صد رنگ است خود را به خدا بسپ ...

خود را به خدا بسپار وقتی که دلت تنگ است وقتی که صداقت ها ، آلوده به صد رنگ است خود را به خدا بسپار … چون اوست که بی رنگ است چون وادی عشق است او .. چون دور زنیرنگ است خود را به خدا بسپار، آن لحظه که …

گل رز ، تنگ طه - ﺧﺪﺍ ﺟﻮﻥ ﯾﺎﺭ ﻣﻦ ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ ، ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﯼ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ، ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﻮﯼ ﺳﺮﺵ ، ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺪﻓ ...

ﺧﺪﺍ ﺟﻮﻥ ﯾﺎﺭ ﻣﻦ ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ ، ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﯼ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ، ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﻮﯼ ﺳﺮﺵ ، ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺪﻓﺮﻫﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﻗﺼﻪ ﺍﺵ ﻗﺼﻪ ﯼ ﻓﺮﻫﺎﺩﺳﺖ ، ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ / ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺪﺟﻮﺭ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﻝ ﺗﻨﮓ ﻣﺮﺍ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺷﺎﻩ ﻏﺰﻝ ﻫﺎﺳﺖ ، ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻭ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻧﮑﻨﺪ …

گل رز ، تنگ طه - #اللهم عجل لولیڪ الفرج….. آقا دلم براے آمدنت تنگ شده است…. آجرڪ الله یا صاحب الزمان(عج)

#اللهم عجل لولیڪ الفرج….. آقا دلم براے آمدنت تنگ شده است…. آجرڪ الله یا صاحب الزمان(عج)

گل رز ، تنگ طه - 30MA: شرایط نگهداری ماهی قرمز 🤔 👈🏻 برای هر ماهی به یک تا دو لیتر آب نیاز ...

30MA: شرایط نگهداری ماهی قرمز 🤔 👈🏻 برای هر ماهی به یک تا دو لیتر آب نیازست 👈🏻 غذا دهی روزی 1 یا 2 مرتبه به میزانی که بلافاصله مصرف شود 👈🏻تنگ ماهی هفته 1 یا 2 مرتبه با نمک ضدعفونی شود

گل رز ، تنگ طه - روستای تنگ طه

روستای تنگ طه

ثبت نام

بالای صفحه