لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

کشتی قدیم سنندحکشتی قدیم سنندح - او کشتی نجات و کشتی شکسته ماییم، مولا به کام غرقاب مارا نمی گذارد…

او کشتی نجات و کشتی شکسته ماییم، مولا به کام غرقاب مارا نمی گذارد…

کشتی قدیم سنندح - زهر مار زهر مار از دوران قدیم مصارف زیادی داشته است که شاید مهمترین استفاده آن مسموم کردن دشمنان ...

زهر مار زهر مار از دوران قدیم مصارف زیادی داشته است که شاید مهمترین استفاده آن مسموم کردن دشمنان بوده است. اما همه مارها سمی نیستند و زهر همه مارهای سمی نیز کشنده نیست. زهر در اصل بزاق تغییر یافته مار است که برای شکار، هضم طعمه و دفاع ترشح …

کشتی قدیم سنندح - یجای دور یکی هنوز مثل قدیم برات میمیره

یجای دور یکی هنوز مثل قدیم برات میمیره

کشتی قدیم سنندح - در این طوفان که ماهی هم به دریا دل نخواهد زد کجا با کشتی ات بردی دلم را ناخدای من؟

در این طوفان که ماهی هم به دریا دل نخواهد زد کجا با کشتی ات بردی دلم را ناخدای من؟

کشتی قدیم سنندح - عرفان احمری درحال پروی از سنت قدیم

عرفان احمری درحال پروی از سنت قدیم

کشتی قدیم سنندح - تصاویری از کشتی های مسافربری با مدل های متفاوت

تصاویری از کشتی های مسافربری با مدل های متفاوت

کشتی قدیم سنندح - تصویر کشتی از نمای متفاوت

تصویر کشتی از نمای متفاوت

کشتی قدیم سنندح - کشتی مسافربر

کشتی مسافربر

کشتی قدیم سنندح - عکس کشتی سالم قدیمی باکیفیت بالا

عکس کشتی سالم قدیمی باکیفیت بالا

کشتی قدیم سنندح - تصاویر انواع انواع کشتی های قدیمی

تصاویر انواع انواع کشتی های قدیمی

کشتی قدیم سنندح - عکس زیبای کشتی باستانی و قدیمی

عکس زیبای کشتی باستانی و قدیمی

کشتی قدیم سنندح - عکس کشتی باستانی

عکس کشتی باستانی

کشتی قدیم سنندح - عکس بزرگترین کشتی های صنعتی

عکس بزرگترین کشتی های صنعتی

کشتی قدیم سنندح - کانتینر در کشتی

کانتینر در کشتی

کشتی قدیم سنندح - عکس کشتی کانینربر

عکس کشتی کانینربر

کشتی قدیم سنندح - عکس کانتینر کشتی

عکس کانتینر کشتی

کشتی قدیم سنندح - عکس حمل کانتینر ها با کشتی

عکس حمل کانتینر ها با کشتی

کشتی قدیم سنندح - عکس والپیپیر کشتی

عکس والپیپیر کشتی

ثبت نام

بالای صفحه