لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

نهال سلطاني اهنگها


اهنگهای نهال سلطانی

اهنگهای نهال سلطانی , نهال سلطاني


نهال سلطاني اهنگها - بااااغی بود باقی… روحمان جلا گرفت تازه شدیم چو ریحان جوانه زد نهال امید زندگیمان هرچند که  ...

بااااغی بود باقی… روحمان جلا گرفت تازه شدیم چو ریحان جوانه زد نهال امید زندگیمان هرچند که نشست اندکی غم به دلمان و پیروش زحمت آن اشکی که از گلوی چشم پایین دادیم به گردنمان افتاد ولی خوب بازیگری شدیم که نه لغزید قطره ی آبی بر گونه و نه …

نهال سلطاني اهنگها - حجابے ڪہ قامت ڪوچڪ وچهرہ ے نجیب دخترکان معصوم را مےآراید تار وپود حجاب و متانت در بزرگسالے است ن ...

حجابے ڪہ قامت ڪوچڪ وچهرہ ے نجیب دخترکان معصوم را مےآراید تار وپود حجاب و متانت در بزرگسالے است نهال عشق بہ حجاب وعفت را از ڪودڪےدر دل فرزندانمان بڪاریم تا در بزرگےثمر دهد

نهال سلطاني اهنگها - به چشمان تو می نگرم،
و سرسبزی دشت ها را به فراموشی می سپارم
تبسم معصومانه ی تو
مرا از نگاه به غن ...

به چشمان تو می نگرم، و سرسبزی دشت ها را به فراموشی می سپارم تبسم معصومانه ی تو مرا از نگاه به غنچه ی نو دمیده در صبحگاه ِ بهار، بی نیاز می سازد! ستاره ها دیگر ، در تاریکی شب درخششی ندارند نهال محبت تو، سر سبز ترین سبزینه ایست که در بوستان عمرم کاشت

نهال سلطاني اهنگها - نهال سلطـانی

نهال سلطـانی

نهال سلطاني اهنگها - نهال سلطانی زیباترین مدل ایرانی ساکن کانادا

نهال سلطانی زیباترین مدل ایرانی ساکن کانادا

نهال سلطاني اهنگها - عکس نهال شانی چای

عکس نهال شانی چای

نهال سلطاني اهنگها - عکس مزرعه زیبای چای و نهال شانی

عکس مزرعه زیبای چای و نهال شانی

ثبت نام

بالای صفحه