لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

فقط تو


فقط تو فقط تورو دوست دارم فقط تو نیستی هلن فقط تو را میخواهم

فقط تو , فقط تورو دوست دارم , فقط تو نیستی هلن , فقط تو را میخواهم , فقط تورو میخوام , فقط تورو دارم , فقط تو ایرانه که , فقط تو را دوست دارم , فقط تو باش , فقط تو میمونی با من , فقط


ثبت نام

بالای صفحه