لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

فرفایل بهمنیمن همین قدر که با حال و هوایت گهگاه برگی از باغچه‌ی شعر بچینم کافی‌ست .. #محمدعلی_بهمنی

من همین قدر که با حال و هوایت گهگاه برگی از باغچه‌ی شعر بچینم کافی‌ست .. #محمدعلی_بهمنی

ثبت نام

بالای صفحه