لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

علاج طبلة الاذن المثقوبة بالاعشاب


علاج طبلة الاذن المثقوبة بالاعشاب , علاج طبلة الاذن المثقوبة بالاعشاب


بنیاد آلکور تاکنون 250 بیمار لاعلاج داوطلب را به حالت انجماد درآورده به اُمید آنکه روزی علم بقدر ...

بنیاد آلکور تاکنون 250 بیمار لاعلاج داوطلب را به حالت انجماد درآورده به اُمید آنکه روزی علم بقدری پیشرفت کرده باشد که درمانی برای این بیماران پیدا شود و آنها را احیاء و به زندگی بازگردانند.

ثبت نام

بالای صفحه