لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

عكس طوطي در قفس


عکس طوطی در قفس , دانلود عکس طوطی در قفس , عکس طوطی تو قفس , عکس طوطی داخل قفس , عكس طوطي در قفس


مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است

من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس ، بند ، بندم همه در حسرت یک پرواز است ، من به پرواز نمی اندیشم  ...

من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس ، بند ، بندم همه در حسرت یک پرواز است ، من به پرواز نمی اندیشم ، به تو می اندیشم ، که زیباتر از اندیشه یک پرواز است

ثبت نام

بالای صفحه