لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

شهوترانی زنم


شهوترانی زنم

شهوترانی زنم , شهوترانی


شهوترانی زنم - 🙏پروردگارا ☀️آفتاب امروز نیز برآمد درود برجاده های بی انتهای جبروتت تو را عاشقانه  ...

🙏پروردگارا ☀️آفتاب امروز نیز برآمد درود برجاده های بی انتهای جبروتت تو را عاشقانه فریاد می زنم چون به تکرار اسمت عشق میورزم

شهوترانی زنم - اگه یکی باشه منو بفهمه براش غرورمو بهم می زنم گریه که سهله ، زیر چتر شونش تا آخر دنیا قدم میزنم

اگه یکی باشه منو بفهمه براش غرورمو بهم می زنم گریه که سهله ، زیر چتر شونش تا آخر دنیا قدم میزنم

ثبت نام

بالای صفحه