لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

سودا قاسمی


سودا قاسمی بیوگرافی سودا قاسمی عکس سودا قاسمی

سودا قاسمی , بیوگرافی سودا قاسمی , عکس سودا قاسمی , سودا


سودا قاسمی - بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه:

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه:

سودا قاسمی - تشریفات و خدمات مجالس کیوان قاسمی

تشریفات و خدمات مجالس کیوان قاسمی

سودا قاسمی - زانیار قاسمی 
 هنر
 هنرمندان
 بازیگر
 بازیگران
 جم تیوی
 سریال
 سینما
 فیلم
 شهر قشنگ

زانیار قاسمی هنر هنرمندان بازیگر بازیگران جم تیوی سریال سینما فیلم شهر قشنگ

سودا قاسمی - .
ماییم و موج سودا 
شب تا ب روز تنها 
خواهی بیا ببخشا 
خواهی برو جفا کن… .

از عکسای ز غوغ ...

. ماییم و موج سودا شب تا ب روز تنها خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن… . از عکسای ز غوغای جهان فارغ

سودا قاسمی - زبانتون چه مزه ایه؟ ▪️ ️تلخی و زردی دهان: زیادشدن صفرا باعث! ▪️ ️ قرمزی دهان میشود: افزایش غلظت  ...

زبانتون چه مزه ایه؟ ▪️ ️تلخی و زردی دهان: زیادشدن صفرا باعث! ▪️ ️ قرمزی دهان میشود: افزایش غلظت خون! ▪️ ️ترشی وسفیدی دهان: زیادشدن بلغم! ▪️ ️شوری زبان: زیادشدن سودا !

سودا قاسمی - او  مرا  نوشید
 تمامم کرد
 رفت
آی  غریبه  عابر
از من رد نشو
 کوچه ام اما  بن بستم
 زندگی نیستم   ...

او مرا نوشید تمامم کرد رفت آی غریبه عابر از من رد نشو کوچه ام اما بن بستم زندگی نیستم مرگم خزانم بهار نیستم شعله نیستم دودم خانه دلم قفل است عشق تمام شد تعطیلم… سودا شعر دلنوشته

سودا قاسمی - علی بوستانى،فرهان معین زاده، رضوان کرباسی و بهنام قاسمی شرکت کننده هاى امشب خندوانه هستند

علی بوستانى،فرهان معین زاده، رضوان کرباسی و بهنام قاسمی شرکت کننده هاى امشب خندوانه هستند

ثبت نام

بالای صفحه