لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

سودا قاسمی


سودا قاسمی بیوگرافی سودا قاسمی عکس سودا قاسمی

سودا قاسمی , بیوگرافی سودا قاسمی , عکس سودا قاسمی , سودا


سودا قاسمی - ارسلان قاسمی وخواهرش

ارسلان قاسمی وخواهرش

سودا قاسمی - واقعا ضرورتی هم احساس میشود در این شرایط ما دلارها مان را به جیب کسانی واریز کنیم که در کنفرانس  ...

واقعا ضرورتی هم احساس میشود در این شرایط ما دلارها مان را به جیب کسانی واریز کنیم که در کنفرانس امنیتی مونیخ .چه ها گفته اند . علیه این کشور بزرگ ؟ قاسمی: هیاتی از ایران 5 اسفند به عربستان می‌رود تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۰ …

سودا قاسمی - آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت خواست تنهایی مارا به ...

آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت خواست تنهایی مارا به رخ ما بکشد تنه ای بر در این خانه تنها زد و رفت دل تنگش سر گل چیدن از این باغ نداشت قدمی چند به …

سودا قاسمی - زبانتون چه مزه ایه؟ ▪️ ️تلخی و زردی دهان: زیادشدن صفرا باعث! ▪️ ️ قرمزی دهان میشود: افزایش غلظت  ...

زبانتون چه مزه ایه؟ ▪️ ️تلخی و زردی دهان: زیادشدن صفرا باعث! ▪️ ️ قرمزی دهان میشود: افزایش غلظت خون! ▪️ ️ترشی وسفیدی دهان: زیادشدن بلغم! ▪️ ️شوری زبان: زیادشدن سودا !

ثبت نام

بالای صفحه