لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

سریال ترکیه ای مرا ببخش


سریال ترکیه ای مرا ببخش سریال ترکی مرا ببخش

سریال ترکیه ای مرا ببخش , سریال ترکی مرا ببخش , سریال ترکیه ای مرا


سریال ترکیه ای مرا ببخش - #خداوندا… امروز را در نام زیبایت صبح می کنم باشد که مرا از من رهایی دهی و در فیض خودت زندگ ...

#خداوندا… امروز را در نام زیبایت صبح می کنم باشد که مرا از من رهایی دهی و در فیض خودت زندگیم را برکت ببخشی تا هرآنچه اراده و خواست تو در آن است برایم مقدّر شود. #خداوندا… امروز مرا در نام جاودانه ات توانی ببخش تا بتوانم سختی ها را …

سریال ترکیه ای مرا ببخش - خدایا! در آخرین صبح سال به زندگیمان سرسبزی وخرمی ببخش از نعمتهای بیکرانت سیرابمان کن به قلبمان م ...

خدایا! در آخرین صبح سال به زندگیمان سرسبزی وخرمی ببخش از نعمتهای بیکرانت سیرابمان کن به قلبمان مهربانی به روحمان آرامش به زندگیمان محبت ببخش صبحتون بخیر ‌

سریال ترکیه ای مرا ببخش - ایوان رئون بازیگر سریال Game Of Therones برای نقش Maximus ،ویلن سریال Inhumans انتخاب شده است. @ ...

ایوان رئون بازیگر سریال Game Of Therones برای نقش Maximus ،ویلن سریال Inhumans انتخاب شده است. @sermovie_comics

سریال ترکیه ای مرا ببخش - ﻣﺮﺍ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﮐﻤﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﯽ ﮐﺲ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻫﺎ ﺭﻓﺘﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﺗﺮﮎ ﻣﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺧﺪﺍ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺠﺎ ﺭﻓﺘﻪ …؟ ...

ﻣﺮﺍ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﮐﻤﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﯽ ﮐﺲ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻫﺎ ﺭﻓﺘﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﺗﺮﮎ ﻣﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺧﺪﺍ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺠﺎ ﺭﻓﺘﻪ …؟ ! ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻣﺮﺍ ﺁﯾﺎ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻫﺴﺖ

سریال ترکیه ای مرا ببخش - زندگی کابوسی بود که دست از بیداری و خواب من نکشید از این زندگی کابوس زده گذشتم که دیگر خاطره ای  ...

زندگی کابوسی بود که دست از بیداری و خواب من نکشید از این زندگی کابوس زده گذشتم که دیگر خاطره ای نمانده بود حال مرا بد نکرده باشد رویایی نمانده بود احساس مرا جریحه دار نکرده باشد فهمیدم باید دست به کشتن خودم بزنم من به مرگ عمیقی رفتم وقتی …

سریال ترکیه ای مرا ببخش - در دلم تنها تو داری یکه تازی میکنی با دل دیوانه ام ؛ اما تو بازی میکنی هی مرا آزرده میسازی ولیکن ...

در دلم تنها تو داری یکه تازی میکنی با دل دیوانه ام ؛ اما تو بازی میکنی هی مرا آزرده میسازی ولیکن بعد آن عشوه میآیی مرا با بوسه راضی میکنی

سریال ترکیه ای مرا ببخش - من عاشق کسی نشدم… که دنیایم را پریشان کند.. من عاشق کسی نشدم که حواسم را پرت خیالش کند.. ع ...

من عاشق کسی نشدم… که دنیایم را پریشان کند.. من عاشق کسی نشدم که حواسم را پرت خیالش کند.. عاشق کسی نشدم که حسرت داشتنش را به دوش بکشم که حس الانم را دوست نداشته باشم همین حسی که ندارمت.. من عاشق کسی شدم که مرا کامل کند مرا ما …

سریال ترکیه ای مرا ببخش - خــــــدا  اگر مـرا به جرممـ مواخـذه کنی تـو را به عفوتــ مواخـذه می کنمـ واگر مرا به گناهمـ باز ...

خــــــدا اگر مـرا به جرممـ مواخـذه کنی تـو را به عفوتــ مواخـذه می کنمـ واگر مرا به گناهمـ بازخواستــ کنی تـو را به مغفرتتــ باز خواستــ می کنمـ واگر مرا به آتــش دوزخ بری اهــل آتــش را آگــاه خواهمـ کرد که مــن تـو را دوستـــ میداشتمـ ای

سریال ترکیه ای مرا ببخش - ‌عمق احسـاس مرا با قلبت ویـــران کــن حس خاموش مرا با نفست بـوران کن من فقط نــام تـــو را بــر  ...

‌عمق احسـاس مرا با قلبت ویـــران کــن حس خاموش مرا با نفست بـوران کن من فقط نــام تـــو را بــر قلبم حک کردم باغزلهاے خودت بـــار دگـر طــوفان کـــــن

سریال ترکیه ای مرا ببخش - پروردگارا اگر در دنیا کسی هست ، که طاقت دیدن سعادت مرا ندارد چنان به او سعادت بده که سعادت مرا ا ...

پروردگارا اگر در دنیا کسی هست ، که طاقت دیدن سعادت مرا ندارد چنان به او سعادت بده که سعادت مرا از یاد ببرد …

2
سریال ترکیه ای مرا ببخش - عکس هایی از اوضاع وخیم ترکیه

عکس هایی از اوضاع وخیم ترکیه

سریال ترکیه ای مرا ببخش - عکس لو رفته وحید خزایی در ترکیه با دخترا

عکس لو رفته وحید خزایی در ترکیه با دخترا

1
سریال ترکیه ای مرا ببخش - ✨ محال است آدمی چیزی را به دست آورد که خود هرگز آن را نبخشیده باشد،،، 💫 پس عشقی در حد کم ...

✨ محال است آدمی چیزی را به دست آورد که خود هرگز آن را نبخشیده باشد،،، 💫 پس عشقی در حد کمال ببخش تا عشقی در حد محال به دست آوری…

سریال ترکیه ای مرا ببخش - منو ببخش اگه تورا واسم خودم میخواستم وهیچ وقت نتونستم ببینم کنار بقیه خوشحالی :)منوببخش.

منو ببخش اگه تورا واسم خودم میخواستم وهیچ وقت نتونستم ببینم کنار بقیه خوشحالی :)منوببخش.

سریال ترکیه ای مرا ببخش - مکانی برایت قشنگتراز قلبم:heavy_black_heart:ندارم تنگیش را به لطف خودت ببخش

مکانی برایت قشنگتراز قلبم:heavy_black_heart:ندارم تنگیش را به لطف خودت ببخش

سریال ترکیه ای مرا ببخش - قبل از خواب همه رو ببخش وبسپار بخدا چون برای شروع یک روز نو بای آرامش داشته باشی شبتون بخیر دوست ...

قبل از خواب همه رو ببخش وبسپار بخدا چون برای شروع یک روز نو بای آرامش داشته باشی شبتون بخیر دوستان گلم

سریال ترکیه ای مرا ببخش - ️مکانی برایت قشنگ تر از قلبم ندارم تنگیش را به لطف خودت ببخش

️مکانی برایت قشنگ تر از قلبم ندارم تنگیش را به لطف خودت ببخش

ثبت نام

بالای صفحه