لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

سال ۱۸۸۵ رابرت اودلوم برای اثبات اینکه انسان با سقوط در آب نمی میرد، از پل بروکلین به پایین پرید، که در اثر برخورد با آب و جراحات وارده جانش را از دست دادWarning: file_get_contents(http://suggestqueries.google.com/complete/search?output=firefox&client=firefox&hl=en-US&q=%D8%B3%D8%A7%D9%84+%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B5+%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7+%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D8%A8+%D9%86%D9%85%DB%8C+%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%BE%D9%84+%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%8C+%DA%A9%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%AB%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D8%A7+%D8%A2%D8%A8+%D9%88+%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%B1%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%B3%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D8%AF): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 400 Bad Request in /home/unmjjjjr/public_html/wp-content/themes/fotoya.v3/functions.php on line 13

فعلا چیزی نیست ...

ثبت نام

بالای صفحه