لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

سال 1969 در استرالیا یک کشتی تفریحی با سه سرثبت نام

بالای صفحه