لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

روستا لرانروستا لران - روستای زیبا و دیدنی #رودبال از توابع شهرستان #سپیدان واقع در استان #فارس می باشد. زبان اصلی اهال ...

روستای زیبا و دیدنی #رودبال از توابع شهرستان #سپیدان واقع در استان #فارس می باشد. زبان اصلی اهالی روستا لری می باشد. با بیش از ۴۵۰۰ نفر جمعیت بزرگترین روستای بخش همایجان است . با وجودیکه شغل اکثر اهالی کشاورزی و دامداری میباشد ، اما مردمی تحصیلکرده و

روستا لران - پاکدستی یعنی اینکه پس از ۳۰ سال خدمت در مناسب عالی نظام سیاهترین نقطه کارنامه ات؛ارسال پارچه سبز ...

پاکدستی یعنی اینکه پس از ۳۰ سال خدمت در مناسب عالی نظام سیاهترین نقطه کارنامه ات؛ارسال پارچه سبز و نبات برای مردم روستا باشد.

روستا لران - عکس جدید از طبیعت و علوفه های خشک شده در روستا

عکس جدید از طبیعت و علوفه های خشک شده در روستا

روستا لران - عکس طبیعت سرسبز روستا

عکس طبیعت سرسبز روستا

ثبت نام

بالای صفحه