لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

داف ناز


داف ناز داف ناز ایران داف ناز تهران

داف ناز , داف ناز ایران , داف ناز تهران , داف


داف ناز - گفتمت ناز بکن! آهن و زنجیر شدی پنجه در ساز بکن خنجر و شمشیر شدی بوس شورم لب شیرین تو را زخمی کرد ...

گفتمت ناز بکن! آهن و زنجیر شدی پنجه در ساز بکن خنجر و شمشیر شدی بوس شورم لب شیرین تو را زخمی کرد نرو از خانه من تازه نمک گیر شدی!

داف ناز - ❤ ️ از چشم تو نازِ شصت را فهمیدم معنای هر آنچه هست را فهمیدم از قرمزیِ لب تـــو با حال خراب مفهو ...

❤ ️ از چشم تو نازِ شصت را فهمیدم معنای هر آنچه هست را فهمیدم از قرمزیِ لب تـــو با حال خراب مفهوم نخورده مست را فهمیدم

داف ناز - ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻏﺰﺍﻝ ﺑﯽ ﺭﻣﻖ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﺮﺍ ﻧﺎﺯ ﺩﻭ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎ

ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻏﺰﺍﻝ ﺑﯽ ﺭﻣﻖ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﺮﺍ ﻧﺎﺯ ﺩﻭ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎ

داف ناز - تمام هستیم از آن تو آن نگاه ناز تو از آن من عمرو جان و قبله ام از آن تو غصه و حال پریشان مال من  ...

تمام هستیم از آن تو آن نگاه ناز تو از آن من عمرو جان و قبله ام از آن تو غصه و حال پریشان مال من من تمام انتظارم مال توس یک بغل آغوش بازت مال من

داف ناز - 💗 من هستم و دوباره دلی بی قرار تو این کوچه های خسته ی چشم انتظار تو منظومه ی بلند غزل ها ...

💗 من هستم و دوباره دلی بی قرار تو این کوچه های خسته ی چشم انتظار تو منظومه ی بلند غزل های ناز من! خورشید هم ستاره شود در مدار تو زیبا ترین تغزل بارانی منی می بالد عاشقا نه غزل در بهار تو عطری نجیب می وزد از واژه …

داف ناز - بـــالت بشـــوم تا که تو پـــرواز کنے؟ نازت بکشـــــم براے من ناز کنے؟ عشــــق گربا تو به پایان  ...

بـــالت بشـــوم تا که تو پـــرواز کنے؟ نازت بکشـــــم براے من ناز کنے؟ عشــــق گربا تو به پایان برسد خوشبختے است مجنـــون بشـــوم عشقو تو آغـــاز کنی؟؟ ‌‌‌

داف ناز - عکس توله ناز

عکس توله ناز

داف ناز - عکس دختر کوچولوی خشگل و ناز

عکس دختر کوچولوی خشگل و ناز

داف ناز - عکس زیبای فرشته ی کوچک و ناز

عکس زیبای فرشته ی کوچک و ناز

داف ناز - عکس عروسک و کودک خوابیده ناز

عکس عروسک و کودک خوابیده ناز

داف ناز - عکس دختر ناز بر روی صندلی

عکس دختر ناز بر روی صندلی

داف ناز - عکس نی نی های ناز

عکس نی نی های ناز

داف ناز - عکس دختر کوچک ناز و خشگل

عکس دختر کوچک ناز و خشگل

داف ناز - تصاویری از عروسک های فوق العاده قشنگ و ناز

تصاویری از عروسک های فوق العاده قشنگ و ناز

داف ناز - عکس بچه گربه ناز

عکس بچه گربه ناز

داف ناز - عکس گربه ی ناز

عکس گربه ی ناز

داف ناز - عکس دختر ناز و خشگل

عکس دختر ناز و خشگل

ثبت نام

بالای صفحه