لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

داف در اینستأگرام


داف در اینستاگرام , داف در اینستأگرام


نیایش صبحگاهی خداوندا … تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها ...

نیایش صبحگاهی خداوندا … تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را .. مبادا گم کنم اهداف زیبا را .. مبادا جا بمانم از قطار موهبتهایت .. مرا تنها تو نگذاری که آنگه تنهاترین انسانم … خدا گوید : تو ای زیباتر از …

همه شاخا و دافایه ویس فدات بشن

همه شاخا و دافایه ویس فدات بشن

عکس های لو رفته وحید خزایی با دوست دختراش

عکس های لو رفته وحید خزایی با دوست دختراش

1
ثبت نام

بالای صفحه