لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

خدایا کمک کن دیرتر


خدایا کمک کن دیرتر برنجیم خدایا کمک کن دیرتر برنجم خدایا کمک کن دیرتر برنجیم زودتر ببخشیم خدایا کمکم کن دیرتر برنجم زودتر ببخشم

خدایا کمک کن دیرتر برنجیم , خدایا کمک کن دیرتر برنجم , خدایا کمک کن دیرتر برنجیم زودتر ببخشیم , خدایا کمکم کن دیرتر برنجم زودتر ببخشم , خدایا کمکم کن دیرتر برنجم , خدايا كمك كن ديرتر برنجم , خدایا کمکم کن تا دیرتر برنجم , خدایا کمکم کن دیرتر , عکس نوشته خدایا کمک کن دیرتر برنجم , خدایا کمک کن


فعلا چیزی نیست ...

ثبت نام

بالای صفحه