لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

جهیزیه لاکچری سحر قریشی


جهیزیه لاکچری سحر قریشی

جهیزیه لاکچری سحر قریشی , جهیزیه لاکچری سحر


1
جهیزیه لاکچری سحر قریشی - سحر قریشی

سحر قریشی

جهیزیه لاکچری سحر قریشی - عاشقی دیدم که از معشوقه حسرت می خرید تکه تکه قلب را می داد و مهلت می خرید تا سحر بیدار بود و با  ...

عاشقی دیدم که از معشوقه حسرت می خرید تکه تکه قلب را می داد و مهلت می خرید تا سحر بیدار بود و با زبانِ عاشقی جرعه جرعه شعر می نوشاند و لکنت می خرید لابلای دوزخِ شبهای حسرت زای خویش در خیالاتش، کنارِ یار، جنّت می خرید در کنارِ …

جهیزیه لاکچری سحر قریشی - اردیبهشت هم تمام شد… دیگر به چه بهانه‌ای عاشقانه بنویسم… کاش می آمدی… میترسم پ ...

اردیبهشت هم تمام شد… دیگر به چه بهانه‌ای عاشقانه بنویسم… کاش می آمدی… میترسم پشت تنهاییِ شعرهایم حرف در بیاید… #سحر_رستگاری

جهیزیه لاکچری سحر قریشی - #سحر

#سحر

جهیزیه لاکچری سحر قریشی - نذر کرده ام که اگر بیایی هزار یک شب تا سحر ببوسمت…میای اقا؟

نذر کرده ام که اگر بیایی هزار یک شب تا سحر ببوسمت…میای اقا؟

جهیزیه لاکچری سحر قریشی - طلوع یعنی پس از تاریکی مطلق شکفتن طلوع یعنی سحر بیداری و دیگر نخفتن طلوع یعنی طلوع چشم تو در بی  ...

طلوع یعنی پس از تاریکی مطلق شکفتن طلوع یعنی سحر بیداری و دیگر نخفتن طلوع یعنی طلوع چشم تو در بی نهایت طلوع یعنی بتابی بر نگاهم بی شکایت سلام صبحتون بخیر وشادی

جهیزیه لاکچری سحر قریشی - ای نسیم سحر از من به دلارام بگوی که کسی جز تو ندانم که بود محرم دوست

ای نسیم سحر از من به دلارام بگوی که کسی جز تو ندانم که بود محرم دوست

جهیزیه لاکچری سحر قریشی - چه زیباست که چون صبح پیام ظفر آریم گل سرخ گل نور ز باغ سحر آریم چه زیباست، چو خورشید دُرافشان و  ...

چه زیباست که چون صبح پیام ظفر آریم گل سرخ گل نور ز باغ سحر آریم چه زیباست، چو خورشید دُرافشان و درخشان زآفاق پر از نور، جهان را خبر آریم صبحتون بخیر ?##

جهیزیه لاکچری سحر قریشی - سحر جعفری جوزانی ومادرآمریکایش

سحر جعفری جوزانی ومادرآمریکایش

جهیزیه لاکچری سحر قریشی - الهه  اینم سحر دختر نازم در یونان باستان

الهه اینم سحر دختر نازم در یونان باستان

جهیزیه لاکچری سحر قریشی - عکسهای چیدمان جهیزیه عروس

عکسهای چیدمان جهیزیه عروس

ثبت نام

بالای صفحه