لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

جهیزه سحر قریشی


جهیزه سحر قریشی

جهیزه سحر قریشی , جهیزه سحر


1
جهیزه سحر قریشی - سحر قریشی

سحر قریشی

جهیزه سحر قریشی - اردیبهشت هم تمام شد… دیگر به چه بهانه‌ای عاشقانه بنویسم… کاش می آمدی… میترسم پ ...

اردیبهشت هم تمام شد… دیگر به چه بهانه‌ای عاشقانه بنویسم… کاش می آمدی… میترسم پشت تنهاییِ شعرهایم حرف در بیاید… #سحر_رستگاری

جهیزه سحر قریشی - #سحر

#سحر

جهیزه سحر قریشی - عاشقی دیدم که از معشوقه حسرت می خرید تکه تکه قلب را می داد و مهلت می خرید تا سحر بیدار بود و با  ...

عاشقی دیدم که از معشوقه حسرت می خرید تکه تکه قلب را می داد و مهلت می خرید تا سحر بیدار بود و با زبانِ عاشقی جرعه جرعه شعر می نوشاند و لکنت می خرید لابلای دوزخِ شبهای حسرت زای خویش در خیالاتش، کنارِ یار، جنّت می خرید در کنارِ …

جهیزه سحر قریشی - الهه  اینم سحر دختر نازم در یونان باستان

الهه اینم سحر دختر نازم در یونان باستان

جهیزه سحر قریشی - ای نسیم سحر از من به دلارام بگوی که کسی جز تو ندانم که بود محرم دوست

ای نسیم سحر از من به دلارام بگوی که کسی جز تو ندانم که بود محرم دوست

جهیزه سحر قریشی - طلوع یعنی پس از تاریکی مطلق شکفتن طلوع یعنی سحر بیداری و دیگر نخفتن طلوع یعنی طلوع چشم تو در بی  ...

طلوع یعنی پس از تاریکی مطلق شکفتن طلوع یعنی سحر بیداری و دیگر نخفتن طلوع یعنی طلوع چشم تو در بی نهایت طلوع یعنی بتابی بر نگاهم بی شکایت سلام صبحتون بخیر وشادی

جهیزه سحر قریشی - سحر جعفری جوزانی ومادرآمریکایش

سحر جعفری جوزانی ومادرآمریکایش

جهیزه سحر قریشی - نذر کرده ام که اگر بیایی هزار یک شب تا سحر ببوسمت…میای اقا؟

نذر کرده ام که اگر بیایی هزار یک شب تا سحر ببوسمت…میای اقا؟

جهیزه سحر قریشی - چه زیباست که چون صبح پیام ظفر آریم گل سرخ گل نور ز باغ سحر آریم چه زیباست، چو خورشید دُرافشان و  ...

چه زیباست که چون صبح پیام ظفر آریم گل سرخ گل نور ز باغ سحر آریم چه زیباست، چو خورشید دُرافشان و درخشان زآفاق پر از نور، جهان را خبر آریم صبحتون بخیر ?##

ثبت نام

بالای صفحه