لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

جانوراهلی درجدولجانوراهلی درجدول - تاقهرمانی فاصله ای نیست… دیدین داریم قهرمان میشیم!!؟؟ پرسپولیس یعنی این:59امتیاز داشته باش ...

تاقهرمانی فاصله ای نیست… دیدین داریم قهرمان میشیم!!؟؟ پرسپولیس یعنی این:59امتیاز داشته باشی اونم صدرجدول تراکتور و استقلال بمونن پایین تر از تو… همیشه به پرسپولیسی بودنم افتخار کردم وخواهم کرد… جشن قهرمانی در چهارشنبه 30 فروردین!باحق

ثبت نام

بالای صفحه