لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

تو همون نیمه شدمی

تو همون نیمه گمشدمی ریمیکس تو همون نیمه گمشدمی تو همون نیمه گم شدمی پس بمون واسم تو همون نیمه گمشدمی پس بمون با من

تو همون نیمه گمشدمی , ریمیکس تو همون نیمه گمشدمی , تو همون نیمه گم شدمی پس بمون واسم , تو همون نیمه گمشدمی پس بمون با من , تو همون نيمه گمشده مي , تو همون نیمه ای گمشدمی , متن تو همون نیمه گم شدمی , آهنگ تو همون نیمه گم شدمی توبمون بامن , شعر تو همون نیمه گم شدمی , تو همون نیمه


فعلا چیزی نیست ...

ثبت نام

بالای صفحه