لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

تعداد توپ طلا رونالدوتعداد توپ طلا رونالدو - توپ طلا رونالدو یا مسی

توپ طلا رونالدو یا مسی

کاریکاتور عمر مومنی برای توپ طلای رونالدو و مسی رونالدو برنده توپ طلا ۲۰۱۶

ballon dor messi توپ طلا رونالدو عمرمونی مسی
ثبت نام

بالای صفحه