لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

تصاویرقارچهای پوستی



تصاویرقارچهای پوستی - #ایرانگردی آب گرمی که درمانگر است گوگردی بودن آب چشمه های این روستا سبب شده تا برای درمان وتسکین ...

#ایرانگردی آب گرمی که درمانگر است گوگردی بودن آب چشمه های این روستا سبب شده تا برای درمان وتسکین امراض پوستی هرساله افراد زیادی به این روستا مسافرت کنند. افراد زیادی براین عقیده اند که حضرت ایوب پیغمبربرای علاج بیماری خود عصایش را براین مکان کوبید که

تصاویرقارچهای پوستی - دوغ برای درمان لکه‌های قهوه‌ای پوست بسیار موثر است. اسیدلاکتیک موجود در دوغ به تدریج لکه‌های پوس ...

دوغ برای درمان لکه‌های قهوه‌ای پوست بسیار موثر است. اسیدلاکتیک موجود در دوغ به تدریج لکه‌های پوستی را محو کرده و به روشن‌تر شدن رنگ پوست کمک می‌کند…

ثبت نام

بالای صفحه