Masaf.ir: ⭕ ️ دانش آموزان دبیرستانی در کُره جنوبی در روز والدین، به نشانه احترام، پای پدر و مادرشان را در آب می شویند ✅ @masafiran