14 کشته در آتش سوزی یک مرکز تجاری در بزرگراه دمیتریفسکی در شمال مسکو 80 مامور آتش نشانی در حال خاموش کردن چند هزار متر مربع آتش سوزی هستند. @parsinehnews