﷽ . ‎مراسم عزاداری امام حسن مجتبـــــی (ع)‎
.
به کلام حجــــــــــــــت الســـــلام عزتــــــــــی
‏‎بازیارتنامه خوانی و مرثیه سرایی و عزاداری کـــــــربلایــــــــــــی محمــــــــــد جلالــــــــــی ‎و کـــــــربلایــــــــــــی علـــی چراغــــــــ


. ‎مراسم عزاداری امام حسن مجتبـــــی (ع)‎
.
به کلام حجــــــــــــــت الســـــلام عزتــــــــــی
‏‎بازیارتنامه خوانی و مرثیه سرایی و عزاداری
کـــــــربلایــــــــــــی محمــــــــــد جلالــــــــــی
‎و کـــــــربلایــــــــــــی علـــی چراغــــــــ