❤️ به دکتر گفتم :همه داروهامو میخورم اما تأثیر نداره…