. ❓اهل #سفر و #طبیعت‌گردی هستید؟ ❓می‌دانید آبشار #ارتکند کجاست؟ این ویدیو را ببینید که محمدمهدی از شیراز برای پیامگیر تلگرام ما فرستاده.