❌ با اینکه مکرر بزرگان و علمای شیعه، از برگزاری این کنگره ها ابراز تأسف و برائت کرده اند، باز شاهد برگزاری همایش برای صوفیان ملعون هستیم.❗ ️