✅سرى دوم مسابقه خنداننده شو شروع شد. ❗️فقط تا آخر آبان ماه فرصت دارید تا از طریق اپلیکیشن خندوانه در مرحله اول مسابقه شرکت کنید. دانلود اپلیکیشن