♦️رئیس جمهور در همایش سراسری قوه قضاییه: شهید بهشتی معمار بزرگ قوه قضاییه و چهره استثنایی حوزه و مدیریت بود/ مردم در کنار امام و رهبری ایستادند و از روزهای سخت گذشتیم@akharinkhabar