. ♦️درخواست رئیس جمعیت هلال احمر از جمعیت های ملی ژاپن، چین و کره جنوبی در این زمان سخت، جمعیت هلال احمر ایران از جمعیت صلیب سرخ برای ارائه کمک اضطراری به خدمه کشتی سانچی طلب کمک دارد