♦️تصویر ویژه‌ای از راز و نیاز رهبر انقلاب در کنار مضجع مطهر حضرت امام رضا(ع)@akharinkhabar