■ عکس شماره  ۲۷دومین نشست تابستانه انجمن نغمه ماندگار 《آیین تجلیل از استاد داریوش برهانی》۱۳۹۵/۰۵/۲۷کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانعکاس: ببراز آرامونانجمن نغمه ماندگار هنر موسیقی عکس کرمان موسیقی کرمان فرهنگ