█◀من ?تنهام? میدونی چرا؟؟↯↯↯?▶█ ↙چون ذاتم ✴️ تنوع طلب✴️ نیست••••❗ ↙چون قلبم ✴️ لاشی پسند✴️ نیست••••❗⇩⇩⇩ ♚?تنهام?♚ ↙چون ◁تنهایی▷ ارزشش بالاتر از بودن↯ با کساییه که از باهم بودن فقط↯ ⇜❧هوس❧? حالیشونه••••⇩⇩⇩⇩