↩️ مراقب آدمهای آرامــــ زندگیتان باشید!!! آنهایی که گوشــــ میدهند دیرترغمگینـــ میشوند سختـــ عصبانی میشوند ↩️ ↩️ طولانی دوستتان دارند…➽ کم عاشـــق❧ میشوند ↷مهربانـــی رابلدند…حواســـشان بشماست.↷.. ⇡درد رابجـــان↷ میگیرندتاشمارانرنجـــــانند آن

↩️ مراقب آدمهای آرامــــ زندگیتان باشید!!! آنهایی که گوشــــ میدهند دیرترغمگینـــ میشوند سختـــ عصبانی میشوند ↩️ ↩️ طولانی دوستتان دارند…➽ کم عاشـــق❧ میشوند ↷مهربانـــی رابلدند…حواســـشان بشماست.↷.. ⇡درد رابجـــان↷ میگیرندتاشمارانرنجـــــانند آن