‏امروز یه آقا پسر دیدمـ به هیچکس محـل نمیذاشـت.. گوشیش که زنگ خورد یه لبخنــد زد و جواب داد[سلامـ دورت بگردمـ]از این پسرا باشیـــد :)❤