‏امروز زادروز فردی مرکوری افسانه‌ایهدر سال ۱۹۸۶ حدود ۲۰۰،۰۰۰ نفر به Knebworth رفتند تا آخرین اجرای او را در «کوئین» ببینند[email protected]