‎با معرفی اپلیکیشن ایرانسل من به دوستات؛ از ایرانسل یک گیگ اینترنت رایگان هدیه بگیر!https://goo.gl/ueWVCv