​چرا بی‌بی‌سی برای اولین بار از سازمان ملل کمک خواسته؟ . ویدیوی کامل را در کانال تلگرام بی‌بی‌سی ببینید