۲۲ درصد از دوران ریاست جمهوری ترامپ در زمین گلف سپری شده است! تحقیق شبکه خبری NBC مشخص کرد که دونالد ترامپ ۳۷ روز از ۱۷۰ روز ریاست جمهوری خود را در زمین گلف گذرانده است@parsinehnews