یک هزینه تازه به هزینه های زائران اربعین اضافه شد امسال هزینه خدمات درمانی (هلال احمر) نیز به هزینه دریافتی از زائران اربعین اضافه شده است@parsinehnews