یک قاضی در درگز برای تنبیه سه متخلف شکار و صید، حکم به تیمارداری و غذا دادن پرندگان توسط آنان دادحکم روزی 2 ساعت به مدت سه ماه است /ایرنا صرفاجهت اطلاع:t.me/joinchat/AAAAADusqB4mRm3mvPXhng