. یک روز بارانــی در بازار اهــواز #خیابان_عبدالحمید photo by @amene.93 . #اهواز #خوزستان #بارون #بازار #عبدالحمید #ahvaz #khouzestan #baroon