یونسکو ازایران تقاضاکرده که میراث‌جهانی اصفهان به‌طور مداوم پایش شودوتا پیش از فوریه ۲۰۱۸گزارش ادواری حفاظت ازنقش جهان برای یونسکو ارسال شودصرفاجهت اطلاع:t.me/joinchat/AAAAADusqB4mRm3mvPXhng