یه کیف 300 دلاری نخر که هیچی توش نذاری!یه کیف 10 دلاری بخر، که توش 290 دلار پول داشته باشی!خودت رو ورشکست نکن، برای اینکه پولدار بنظر برسی … @bakelasbashim